Czym jest Państwowa Komunikacja Samochodowa?

Państwowa Komunikacja Samochodowa jest polskim przedsiębiorstwem usługowym, które zajmuje się transportem publicznym. Utworzone zostało w 1945 roku i do lat 90. było jedynym przewoźnikiem państwowym o zasięgu ogólnokrajowym. W 1990 roku przedsiębiorstwo zostało podzielone na 176 odrębnych jednostek, część z nich została zlikwidowana, przebranżowiła się lub uległa prywatyzacji.

Jaka jest historia Państwowej Komunikacji Samochodowej?

Państwowy Urząd Samochodowy powstał w Warszawie w 1945 roku. Z przedsiębiorstwa zostały wyłonione Wojewódzkie Urzędy Samochodowe. Tego też roku do życia została powołana organizacja samochodowe pod nazwą Państwowa Komunikacja Samochodowa. W jej szeregach tworzone były struktury terenowe w oparciu o demobilizowane po II wojnie światowej jednostki samochodowe Wojska Polskiego. Podstawą do działania oraz usamodzielnienia się PKS był dekret Rady Ministrów z 16 stycznia 1946 roku o utworzeniu przedsiębiorstwa „PKS”.

Bardzo ciekawą ciekawostką jest to, że pierwsze przewozy osób odbywały się za pomocą samochodów ciężarowych, adaptowanych do przewozu osób. Do lat 80. PKS obsługiwały całość transportu podmiejskiego i dalekobieżnego oraz przewozów towarów samochodami ciężarowymi. Prócz PKS działały trzy inne spółdzielnie, które zajmowały się przewozem drogowym, a mianowicie Spółdzielnia Pracy Kierowców i Pracowników Samochodowych „Autonaprawa”, Krajowa Spółdzielnia Komunikacyjna oraz Spółdzielnia Pracy Transportowo-Spedycyjna „Transped”.

Kiedy rozpadło się zjednoczenie PKS?

Zlikwidowanie ujednoliconego PKS nastąpiło 1 stycznia 1982 roku. W 1983 istniały w statusie samodzielnego przedsiębiorstwa państwowego następujące PKS w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Opolu, Rzeszowie czy Szczecinie. Odpowiadały one 17 dawnym województwom. Natomiast 28 lutego 1983 roku 14 z 17 przedsiębiorstw, które istniały, dobrowolnie zrzeszyło się w przedsiębiorstwo państwowe Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa. W jej szeregi nie przystąpiły przedsiębiorstwa PKS w Koszalinie, Warszawie oraz Olsztynie.

PKS Bielsko Biała – plusy korzystania z przewozów drogowych.

PKS Bielsko Biała wchodzi w skład komunikacji beskidzkiej i oferuje tanie przejazdy międzymiastowe do wielu miast w południowej Polsce. Przedsiębiorstwo to oferuje zakup zwykłych oraz miesięcznych biletów, z ulgami dla uczniów oraz studentów. Dzięki PKS Bielsko Biała, osoby z tamtych rejonów mają uproszczoną możliwość korzystania z przewozu drogowego.