Kurtyny przeciwpożarowe – dlaczego i gdzie są stosowane?

Ochrona przeciwpożarowa budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej jest jednym z ważniejszych aspektów, które decydują o bezpieczeństwie, zarówno osób przebywających w obiektach, jak i mienia często o znaczniej wartości. Skutecznymi i stosunkowo prostymi w montażu oraz eksploatacji elementami ochronnymi są kurtyny przeciwpożarowe, które doskonale sprawdzają się w ekstremalnych warunkach zagrożenia pożarem.

Jaki zbudowane są kurtyny przeciwpożarowe?

Są to zintegrowane mechanizmy składające się z:
– obudowanego wału służącego na nawijania części ochronnej
– tkaniny, która jest niepalna, a także odporna na topienie pod wpływem wysokiej temperatury
– bocznych prowadnic, po których rozwijana jest tkanina
– obciążenia dolnego napędu.

Cały płaszcz przeciwpożarowy jest zabezpieczony na czas czuwania poprzez zastosowanie specjalnego hamulca lub zamka topikowego. W momencie powstania zagrożenia pożarem lub zadymieniem, zamek zabezpieczający zostaje zwolniony, a kurtyna przeciwpożarowa rozwija się, skutecznie blokując rozprzestrzenianie się płomieni.

Urządzenie może być sterowane za pomocą centralki, manualnie lub automatycznie, jeśli jest zintegrowane z systemem czujników wykrywających nagły wzrost temperatury.

Gdzie znajdują zastosowanie kurtyny przeciwpożarowe?

Rolety przeciwpożarowe mogą mieć wszechstronne zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkalnym, budynkach użyteczności publicznej, jak i w obiektach produkcyjnych oraz halach przemysłowych.

Są doskonałym zabezpieczeniem okien, świetlików, otworów drzwiowych, kanałów wentylacyjnych. Ich zastosowanie daje pewność, że w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego osoby korzystające z obiektów, a także mienie, które się w nich znajduje będzie odpowiednio zabezpieczone.

Większość dużych zakładów produkcyjnych, hal, a także galerii handlowych stosuje kurtyny przeciwpożarowe do ochrony korytarzy łączących pomieszczenia magazynowe z częściami, gdzie odbywa się produkcja, dzięki temu w przypadku pożaru minimalizuje się straty.