Po co tak w ogóle jest WMS?

System zarządzania gospodarką magazynową to sprawdzone narzędzie, dzięki któremu można łatwo monitorować wszystko to, co dzieje się w obrębie magazynu. Często WMS jest definiowany jako element systemu ERP, a więc oprogramowania służącego do zarządzania wszystkimi aspektami funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Sprzedaż i zakup

Najważniejszym zadaniem systemu WMS jest dokumentowanie wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w magazynie. Przyjęcie towaru, jego rozchód, a także ewidencja posiadanych dóbr to podstawa pracy tego programu. Oczywiście jego zadaniem jest też pełna ewidencja danych związanych z wystąpieniem określonych zmian.

W systemie WMS muszą znaleźć się wzmianki dotyczące rodzaju towaru, jego numeru porządkowego, a także dostawcy i przedsiębiorstwa, który ów towar dostarczył. Informacje te będą szczególnie istotne wówczas, gdy system WMS wykryje jakiekolwiek niezgodności w ilości asortymentu.

Planowanie i jeszcze raz planowanie

Dane uzyskane z systemu WMS to nie tylko suche liczby. Wręcz przeciwnie – bardzo często są to informacje na podstawie których można wyciągnąć wiele interesujących wniosków. System wms może okazać się przydatny np. w trakcie organizacji przestrzeni w hali magazynowej.

Dane zbierane przez system są bardzo złożone. Oznacza to, że na ich podstawie można dowiedzieć się wszystkiego nt. optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, czy też efektywniejszego użytkowania posiadanych zasobów sprzętowych i przestrzennych.

Inwentaryzacja

W trakcie inwentaryzacji system WMS odgrywa bardzo istotną rolę. Zbiera on – za pomocą elektronicznych czytników – dane nt. ilości posiadanych towarów, a następnie przekazuje do bazy danych i (za pomocą systemu księgowego) porównuje z zapisami na kontach księgowych.

Podsumowując, system WMS to zupełnie spojrzenie na gospodarkę magazynową. Co ciekawe, zdolności tego narzędzia nie ograniczają się jedynie do zliczania i ewidencji towarów, ale też do długofalowego planowania i do zarządzania dostępnymi zasobami wykorzystywanymi w trakcie pracy.