Dostępność kredytu pozabankowego dla obcokrajowców

Casually dressed young man working at desk with laptop making online transaction using credit card in modern open plan office

Do Polski przybywa coraz więcej obcokrajowców. Część zagranicznych obywateli jedynie przejeżdża przez nasz kraj, część myśli o Rzeczpospolitej, jako nowym miejscu zamieszkania. Czy w razie kłopotów finansowych lub pilnego wydatku cudzoziemcy mogą liczyć na wsparcie instytucji pozabankowych? Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać kredyt pozabankowy?

Czy pożyczka dla obcokrajowca jest możliwa?

Pomimo tego, że instytucje pozabankowe wychodzą naprzeciw potrzebom konsumentów, dostosowują swoje produkty do oczekiwań klientów, bardzo upraszczają proces weryfikacji tożsamości i do minimum skracają czas oczekiwania na wnioskowane środki, to nadal nie każdy może otrzymać wsparcie finansowe. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze z pożyczki? Niezależnie od tego, czy o kredyt pozabankowy będzie starał się mieszkaniec Polski, czy cudzoziemiec, pewne wytyczne muszą zostać spełnione. Instytucje pozabankowe są w nieco mniejszym stopniu kontrolowane niż banki, jednak nadal obowiązują je przepisy polskiego prawa. Z drugiej strony firmy pożyczkowe same muszą się chronić przed nieuczciwymi klientami. Przez nieco bardziej liberalne podejście do wymagań, jakie muszą spełniać pożyczkobiorcy, instytucje te są bardziej narażone na starty finansowe poczynione przez konsumentów, którzy nie chcą lub nie mają środków na spłatę swoich długów. Czy zatem obcokrajowiec może otrzymać kredyt pozabankowy? Tak, cudzoziemcy, również mogą ubiegać się o środki z instytucji pożyczkowych, będą musieli jednak spełnić szereg niezbędnych warunków.

Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec starający się o kredyt pozabankowy?

Starając się o kredyt pozabankowy, zarówno obywatele naszego kraju, jak i cudzoziemcy będą musieli wykazać się pewnymi dokumentami, jak również odpowiedniej wysokości zdolnością kredytową i historią kredytową. Do niedawna, aby otrzymać środki z pożyczki pozabankowej, konsument musiał posiadać obywatelstwo polskie pomimo tego, że przepisy polskiego prawa tego nie wymagają. Instytucje finansowe wprowadziły pewne konieczne uwarunkowania, aby ustrzec się przed osobami, które po otrzymaniu środków wyjadą poza terytorium RP. Pożyczkodawcy mają niezmiernie dużą swobodę przy tworzeniu kryteriów przyznawania pieniędzy, dlatego niemal w każdej firmie wnioskowanie o kredyt pozabankowy wygląda nieco inaczej. Są jednak stałe elementy, które będą wymagane w każdej instytucji pożyczkowej, należą do nich:

  • aktualny paszport,
  • każdy konsument musi być pełnoletni, jednakże niektóre instytucje posiadają widełki, np. przyznają pożyczki osobom w wieku od 21 do 65 lat,
  • obcokrajowiec musi posiadać legalne miejsce zamieszkania i zameldowanie na terenie Polski (udokumentowane, potwierdzone),
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać odpowiednią zdolność kredytową, czyli posiadać stałe legalne źródło dochodu, najlepiej na umowę o pracę ewentualnie umowę zlecenie. Są jednak firmy, które udzielają wsparcia osobom bez dodatkowych zaświadczeń. Na rynku pożyczkowym znajdują się również instytucje, które współpracują z zagranicznymi odpowiednikami polskiego Biura Informacji Kredytowej,
  • nadany numer PESEL – który przyznawany jest automatycznie każdej osobie otrzymującej zgodę na stały pobyt w Polsce, ewentualnie posiadanie karty czasowego pobytu, gdy obcokrajowiec nie posiada jeszcze karty stałego pobytu.

Jeśli zatem cudzoziemiec znajdzie się w trudnej sytuacji, jest legalnie zatrudniony i posiada stałe miejsce pobytu z pewnością znajdzie instytucję pożyczkową, która udzieli mu wsparcia w trudnej sytuacji.