Faktury korygujące. Krótki poradnik

Wystawienie faktury to czynność, która dokumentuje operację gospodarczą. Taką operacją może być sprzedaż towarów lub usług. Sporządzenie faktury nie jest trudnym zadaniem od strony technicznej. Z pomocą przychodzą systemy do wystawiania takich dokumentów. Jednak czasami można popełnić błąd. Transakcja udokumentowana przy pomocy faktury może nie dojść do skutku. Co wtedy robić? Jakie są sposoby na skorygowanie lub anulowanie faktury? O tym piszemy w poniższym poradniku. Zapraszamy do lektury.

Jak dokonać korekty faktury?

Jedną z możliwości skorygowania faktury jest wystawienie nowego dokumentu z korektą poprzedniej transakcji. Korekta taka odbywa się za pomocą faktury korygującej. Kiedy można użyć opisywanego narzędzia? Ustawa o VAT z 2004 roku przewiduje tylko kilka możliwości, w których faktura korygująca jest dopuszczalnym rozwiązaniem. Zaliczyć można do nich udzielony rabat, opust i obniżkę cen. Fakturę z korektą stosuje się również w przypadku zwrotu podatnikowi towarów i opakowań lub zwrotu nabywcy całości albo części zapłaty. Do ostatniej grupy sytuacji można zaliczyć podwyższenie ceny czy też stwierdzenie pomyłki w dowolnej pozycji faktury.

Jak kwestia poprawy błędu wygląda od strony nabywcy towaru lub usługi? Nabywca ma możliwość wystawienia noty korygującej w przypadku otrzymania faktury spełniającej kryteria korekty. Nota korygująca może jednak służyć wyłącznie do poprawienia błędów formalnych na fakturze. Nie można za jej pomocą zmieniać danych dotyczących ilości i ceny zakupionego towaru.

Kiedy można anulować fakturę?

Faktura jest dokumentem, który może zostać anulowany. Obowiązujące przepisy nie opisują zbyt szeroko problematyki anulowania faktur. Dotychczasowe interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądowe dowodzą jednak, że anulowanie faktury jest czynnością dopuszczalną. Może mieć miejsce, kiedy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki. Transakcja nie dojdzie do skutku i faktura VAT nie trafi w ten sposób do obiegu prawnego.

Jak odbywa się anulowanie faktury? Wykonuje się je poprzez skreślenie obu egzemplarzy dokumentu. Do zestawu należy dołączyć opis przyczyny anulowania faktury. Taką czynność może wykonać wyłącznie osoba uprawniona do wystawiania faktur w danej firmie.