Jak wytłumaczyć dziecku rozwód?

Rozwód to jedna z najbardziej nieprzyjemnych sytuacji życiowych jaka może nas spotkać. Rozwód równa się porażka. Jest to szczególne niepowodzenie, ponieważ dotyczy sfery osobistej i wpływa na nasze emocje i uczucia. Rozwodowi zawsze towarzyszą niestety te negatywne i wielkie emocje. Zawsze wtedy rodzic zadaje sobie jedno podstawowe, wręcz fundamentalne pytanie: jakie konsekwencje dla dzieci będzie miało nasze rozstanie? Jak dzieci będą wychowywane teraz kiedy rodzina ulega rozpadowi? Jak dzieci zareagują na nieobecność jednego z rodziców? To niesie za sobą jeszcze dwa kolejne pytania: Czy lepiej jeśli zostaniemy w życiu dzieci czy powinniśmy zniknąć, a może powinniśmy nadal trwać w naszym związku?

Odejść czy pozostać w życiu dziecka?

Pytanie może się pojawić w naszej głowie, kiedy się rozwodzimy. Jednak to pytanie jest zupełnie nie na miejscu, ponieważ oczywiste jest, że dzieci potrzebują obojgu rodziców w czasie kiedy dorastają oraz w późniejszym życiu. Nawet badania potwierdzają, że dziecko wymaga od rodzica zawsze tego, aby on po prostu przy nim był, bo rodzice to najważniejsze osoby dla dziecka w jego początkowej fazie życia. Statystki wskazują, że dzieciom z rodzin niepełnych, gdzie doszło do rozwodu, jest trudniej. Te dzieci dość często stają się wcześnie rodzicami, a prawdopodobieństwo że ich związek zakończy się rozwodem jest o wiele wyższe niż w przypadku osób, których rodzice się nie rozwiedli.

Co dziecko traci kiedy się rozwiedziemy?

We wczesnym dzieciństwie obecność obojga rodziców pomaga dziecku i pozwala lepiej poznawać oraz przeżywać siebie i świat. Kiedy dziecko ma w domu parę rodziców, relacja dziecko – matka, zostaje wzbogacone o trzeci element rodziny jakim jest ojciec. Ojciec wbrew pozorom odgrywa równie ważną rolę co matka (chociaż niektórzy próbują to kwestionować). Zapominamy o tym, że to ojciec stawia wymagania oraz buduje zasady, to właśnie z naszym ukochanym tatą możemy rywalizować, wyrażać złość czy gniew, a jest to bardzo ważne, aby złe emocje dziecko potrafiło kontrolować. To dzięki ojcowskiej trosce dziecko ma wyznaczane granice, matka jest tą osobą czułą i ciepłą, podtrzymującą domowe ognisko, a ojciec zapewnia dziecku bardzo duże poczucie bezpieczeństwa ze względu na fakt, że jest z jego matką.

Jak wytłumaczyć dziecku rozwód?

To, że rodzice się rozstają może być dla dziecka dużą traumą szczególnie jeśli ta sytuacja zachodzi w atmosferze kłótni i całkowitego braku szacunku do siebie oraz przy udziale dużej agresji. Aby, dziecko nadal czuło się bezpieczne należy przeprowadzić z nim rozmowę, że w relacji jego z obojgiem rodziców nic się nie zmienia, że nadal jest bezwarunkowo kochane i może liczyć w każdej chwili swojego życia na mamę i tatę. Ważne, aby nie zatracić się w walce w trakcie rozwodu tylko rozejść się z godnością tak, aby jak najmniej ucierpiały na tym dzieci, to ważne by względem siebie jeśli nie ma już miłości pozostała chociaż życzliwość.