Sprzeciw wobec nakazów zapłaty – jak radzić sobie z postanowieniami e-sądów?

Coraz więcej osób zmaga się z zadłużeniem. Niestety nie spłacane należności rosną i niekiedy doprowadzają do horrendalnych długów. Inną sytuacją są próby wyłudzenia np. w formie lichwy. Bywają bowiem sytuacje, że osoba nie zdając sobie sprawy z konsekwencji bierze kredyt w parabanku, gdzie oprocentowanie jest bardzo wysokie. My dzisiaj jednak poruszymy sprawę sprzeciwu wobec nakazu zapłaty. Pamiętajcie, jeżeli uważacie, że jesteście ofiarami np. parabanku, warto udać się do adwokata, gdyż lichwa w Polsce jest zabroniona.

E-sądy – co warto wiedzieć?

Jak wiadomo sprawy w polskich sądach ciągną się bardzo długo. Dlatego powstały instytucje takie jak e-sądy, działające przy sądach właściwych dla danego rejonu, które przejmują niektóre sprawy. Jeżeli wierzyciele prowadzą działania windykacyjne, to korzystając z e-sądu oszczędzają na opłacie sądowej, płacą tylko ¼ normalnego wpisu od pozwu. Warto tutaj zwrócić uwagę na brak konieczności przedkładania dowodów. Otóż wystarczy tylko oświadczyć, że się je posiada. Kolejną zaletą jest to, że wszystkie sprawy formalne można załatwić przez internet. Skraca się także czas wydawania nakazu zapłaty. To co jest zaletą dla osób ubiegających się o roszczenia, stanowi wadę dla osób otrzymujących nakazy zapłaty.

Nakaz zapłaty dla dłużnika

Komunikacja między powodem a e-sądem zawsze odbywa się drogą mailową. Z kolei pozwany otrzymuje tradycyjną korespondencję na swój adres zamieszkania. Jest ona opatrzona specjalnym unikalnym kodem, który składa się z 20 znaków. Dzięki temu nie trzeba obawiać się tzw. naciągaczy, gdyż informację można zweryfikować na stronie e-sądu. Wystarczy tylko wpisać odpowiedni numer i zyskuje się dostęp do akt sprawy. Każdy dłużnik powinien wiedzieć, że wyrok wydany przez e-sąd ma takie samo znaczenie jak ten wydany przez sąd zamiejscowy. Dlatego, jeżeli znajduje się tam nakaz zapłaty to konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. Siedzenie z założonymi rękami w żaden sposób nie rozwiąże problemu lecz może doprowadzić do tego, że otrzymasz komornika, a wtedy czeka Cię już tylko i wyłącznie egzekucja komornicza. Oczywiście warto również podjąć odpowiednie działania np. doprowadzić do ugody, pod warunkiem, że negocjacje mają jakikolwiek sens. Można również zdecydować się na sprzeciw wobec nakazu zapłaty.

Sprzeciw wobec nakazu zapłaty – co warto wiedzieć?

Sprzeciw od nakazu zapłaty odbywa się w postępowaniu upominawczym. Takie postępowanie jest niezwykle szybkie, jednak powód ma dwa tygodnie na złożenie sprzeciwu od daty otrzymania nakazu. Bywają sytuacje, że pozwany dowiaduje się, że toczyło się wobec niego postępowanie w momencie, gdy otrzymuje nakaz zapłaty. Dlatego polskie prawo daje możliwość wniesienia sprzeciwu. Można wysłać list polecony bądź dokumenty złożyć bezpośrednio w sądzie. Oczywiście sprzeciw wobec nakazu zapłaty, jeśli jest wniesiony po terminie, jest automatycznie odrzucany, o czym przypomina adwokat.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – musisz posiadać dowody

W treści sprzeciwu od nakazu zapłaty należy zawrzeć informacje czy sprzeciwiasz się nakazowi w całości, czy też tylko w części. Zatem jeżeli uważasz, że Twój dług jest windowany możesz się sprzeciwić jego zapłaceniu, ale musisz posiadać dowody. Może być nim wyciąg z banku zaświadczający o wzięciu pożyczki w określonej wysokości, czy zawierający wpłaty rat. Należy pamiętać o odpowiedniej formie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Musi to być forma pisma procesowego wniesiona na formularzu urzędowym, oczywiście napisana językiem formalnym. Tylko taki wniosek e-sąd będzie rozpatrywał. Dlatego warto w takiej sytuacji udać się do adwokata kancelaria kopko . Warszawa jest miastem, gdzie prowadzonych jest wiele postępowań upominawczych dotyczących długów i wnoszonych wobec tego sprzeciwów. Jeżeli pozwany wniesie sprzeciw od nakazu zapłaty i zrobi to w sposób prawidłowy, to nakaz zapłaty traci wtedy swoją moc, następnie zostaje wyznaczony termin rozprawy, gdzie powód i pozwany muszą pokazać dowody swoich racji i wtedy sąd rozpatruje sprawę.

Zaciągając kredyty i pożyczki trzeba pamiętać o spłacie należności. Oczywiście bywają sytuacje, że trafi się na nieuczciwych pożyczkodawców, dlatego zawsze zalecana jest ostrożność i dokładne czytanie umów. Zatem koniecznie należy sprawdzić czy nie występują jakiekolwiek kruczki prawne, gdyż podważenie czy zerwanie takiej umowy jest wtedy bardzo trudne.