Zabezpieczenie majątkowe – dlaczego jest stosowane?

Zabezpieczenie majątkowe – dlaczego jest stosowane?

Często się zdarza, iż w toku prowadzonego postępowania istnieje obawa, iż osoba oskarżona ukryje majątek. Celem jest nierzadko udaremnienie późniejszego wykonania kary oraz środków karnych mających charakter majątkowy. Żeby jednak zapobiec takiemu działaniu, organy procesowe często stosują zabezpieczenia majątkowe.

Co warto wiedzieć o zabezpieczeniu majątkowym?

Okazuje się, że zabezpieczenie majątkowe najczęściej stosowane jest wtedy, kiedy zarzuca się oskarżonemu popełnienie przestępstwa, za które bądź w związku z którym można orzec świadczenie pieniężne, grzywnę, środek kompensacyjny, a także przepadek. Do tego dolicza się też zwrot pokrzywdzonemu bądź innemu podmiotowi korzyści majątkowej, jaką sprawca zdobył z popełnionego wcześniej przestępstwa bądź jej równowartości.

Warto wiedzieć o tym, że będąc oskarżonym, trzeba liczyć się z zabezpieczeniem majątkowym. Takie zabezpieczenie jest coraz częściej stosowane przez sądy.

Skuteczne zabezpieczenia majątkowe

Warto zauważyć, że niezbędną przesłanką Zabezpieczenia majątkowego jest przede wszystkim istnienie uzasadnionej obawy dotyczącej tego, iż bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia będzie niemożliwe do zrealizowania bądź utrudnione w znaczącym stopniu. Dlatego coraz więcej instytucji sądowych korzysta z takiej opcji.

Żeby oskarżony przedstawił zabezpieczenie majątkowe, wymagane jest istnienie nie tylko hipotetycznej, ale też realnej oraz popartej konkretnymi okolicznościami obawy, iż podejrzany bądź oskarżony swoim działaniem może utrudnić bądź udaremnić wykonanie wyroku skazującego w kwestii wspomnianych powyżej sankcji, czyli na przykład grzywny bądź przepadku.

Co warto wiedzieć o zabezpieczeniu majątkowym?

Warto wiedzieć, że zabezpieczenie w zakresie przyszłych kosztów sądowych cechuje się pewną odrębnością.

Okazuje się, że jedyną przesłanką zabezpieczenia kosztów jest pojawienie się uzasadnionej obawy, że ich ściągnięcie będzie niemożliwe do wykonania bądź znacząco utrudnione, co jest dość powszechnym przypadkiem.