Rejestrator arytmii – pomocne urządzenie w diagnostyce chorób serca

doktorekg.pl - doktoreg (8) .jpg

Rejestrator arytmii to niewielkie urządzenie medyczne, które zyskuje coraz większą popularność wśród pacjentów i lekarzy. Służy ono do monitorowania pracy serca w czasie rzeczywistym, a także do zapisu i analizy wszelkich nieprawidłowości w jego rytmie.

W jaki sposób działa rejestrator arytmii?

Rejestrator arytmii to urządzenie, które można nosić przy sobie przez kilka dni lub nawet tygodni. W trakcie tego czasu urządzenie stale monitoruje pracę serca, rejestrując wszelkie nieprawidłowości w jego rytmie. Dane te są następnie zapisywane na karcie pamięci lub przesyłane bezpośrednio do lekarza za pomocą aplikacji na smartfonie.

Rejestrator arytmii to niezwykle przydatne urządzenie w diagnostyce chorób serca. Pozwala ono bowiem na wykrycie nie tylko arytmii, ale także innych zaburzeń rytmu serca, takich jak blok przedsionkowo-komorowy czy migotanie przedsionków.

Dla kogo przeznaczony jest rejestrator arytmii?

Rejestrator arytmii może być przydatny dla każdej osoby, u której podejrzewa się zaburzenia rytmu serca. Wskazaniem do zastosowania rejestratora arytmii jest między innymi poczucie kołatania serca, zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, omdlenia oraz uporczywe problemy z sercem, które nie ustępują po zastosowaniu leków.

Rejestrator arytmii może również być stosowany u osób, u których wcześniej stwierdzono arytmie, w celu monitorowania skuteczności leczenia oraz wykrywania ewentualnych nawrotów choroby.

Jak przygotować się do badania za pomocą rejestratora arytmii?

Przed przystąpieniem do badania za pomocą rejestratora arytmii warto skonsultować się z lekarzem kardiologiem, który oceni, czy badanie to jest konieczne, a także udzieli informacji na temat jego przebiegu.

Przed założeniem urządzenia należy również dokładnie oczyścić skórę w miejscu, gdzie zostanie ono umieszczone. Należy również poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach oraz o wszelkich chorobach, z którymi się zmaga.

Rejestrator arytmii a dieta i styl życia

Podczas korzystania z rejestratora arytmii należy pamiętać o odpowiedniej diecie i stylu życia. Zaleca się unikanie alkoholu, papierosów, a także nadmiernej ilości kawy i innych napojów zawierających kofeinę. Należy również unikać nadmiernego wysiłku fizycznego.