W jakich sprawach powinno skorzystać się z usług notariusza?

Notariusz to osoba, która ukończyła studia prawnicze i aplikację notarialną. Jego zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych oraz dokonywanie czynności notarialnych. Dotyczyć może to wielu spraw. Część z nich wymaga obowiązkowego zawarcia aktu notarialnego, a w części jest to dobrowolne. Warto zatem wiedzieć, w jakich sprawach powinno się skorzystać z usług notariusza.

Kupno/sprzedaż nieruchomości

Jedną z takich spraw, w której powinno się udać do kancelarii notarialnej, jest transakcja kupna-sprzedaży nieruchomości. Mowa tu o mieszkaniu czy domu. W tym przypadku umowę kupna/sprzedaży podpisuje się właśnie w formie aktu notarialnego. Jest to w pewnym sensie prawne zwieńczenie całego procesu transakcji. Obie strony mogą mieć wówczas pewność, że transakcja odbyła się zgodnie z prawem.

Często sprzedający i kupujący nieruchomość podpisują u notariusza także umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego. Nie jest to obowiązkowe, ale jest to nierzadka praktyka. W umowie przedwstępnej obie strony transakcji ustalają termin jej finalizacji. Zawarcie takiej umowy w formie aktu notarialnego jest gwarancją tego, że obie strony się z niej wywiążą.

Intercyza

Kolejną sprawą, w której udać należy się do Notariusza, jest podpisanie intercyzy. Jest to dokument podpisywany między małżonkami i zawsze musi mieć formę aktu notarialnego. Intercyza może być podpisana zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie.

Intercyza w formie aktu notarialnego może mieć różne formy. Mowa tu o intercyzie włączającej, rozszerzającej, przywracającej lub ograniczającej. Wszystko zależy od potrzeb danej pary. Podkreślić trzeba, że intercyza jest ważna tylko formie aktu notarialnego.

Postępowanie spadkowe

Jeśli zajdzie potrzeba przeprowadzenia postępowania spadkowego, skorzystać można z dwóch rozwiązań. Można w tej sprawie udać się do sądu bądź do kancelarii notarialnej. Jeśli wśród spadkobierców nie ma żadnych nieporozumień, to warto wybrać te drugie rozwiązanie. Cała procedura trwać będzie bowiem znacznie krócej.

Sama procedura w tym przypadku polega na sporządzeniu aktu notarialnego, który stanowi poświadczenie dziedziczenia. Dokument zawiera informacje dotyczące tego, kto jest spadkobiercą i jaka część spadku mu przypada. Pamiętać trzeba, że przy sporządzaniu i podpisywaniu aktu notarialnego obecni muszą być wszyscy zainteresowani.