Istotne aspekty przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z pewnymi istotnymi aspektami. Warto dowiedzieć się na ich temat nieco więcej.

Wykreślenie działalności

Wśród najważniejszych aspektów przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej można wskazać przede wszystkim konieczność wykreślenia podmiotu z CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wykreślenie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni od zarejestrowania przekształconej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa z CEIDG można złożyć na różne sposoby. Najczęściej przedsiębiorcy składają go w formie elektronicznej, jednak możliwe jest to również listownie lub podczas wizyty w urzędzie.

Powiadomienie kontrahentów

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w przedsiębiorstwo o innej formie prawnej wiąże się również z koniecznością powiadomienia swoich kontrahentów o aktualnej sytuacji oraz dokonanych zmianach. Informacje warto również przekazać pozostałym instytucjom, z którymi się na co dzień współpracuje. Dzięki powiadomieniu kontrahentów możliwe będzie wystawianie przez nich faktur na przedsiębiorstwo ze zaktualizowanymi danymi, co jest niezwykle istotne dla prawidłowości wykonywanych rozliczeń, dlatego warto o tym pamiętać.

Przekształcona firma

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z jakimiś większymi zmianami. Jednak nazwa przedsiębiorstwa może pozostać taka sama. Istotne jest jedynie dodanie do niej zmienionej formy prawnej, w tym przypadku oznaczenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak jeśli przedsiębiorca zdecyduje się również na zmianę nazwy to przez rok powinien podawać na dokumentach obie nazwy swoich firm, zarówno dawną, jak i obecną. Dzięki temu wyeliminowanie zostanie ryzyko pomyłki podczas współpracy z daną jednostką.